Nhất Long Cafe khai trương cơ sở tại Ngô Thì Nhậm – Hà Đông

13234505_795115747291510_1859695664_o

Nhất Long Cafe khai trương cơ sở mới tại số 2 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông.

Mời mọi người qua thưởng thức cafe và không gian mới ..
13234703_795115740624844_1300741980_o

13234505_795115747291510_1859695664_o

WELCOME !